Sekretessregler
Denna säkerhetspolicy detaljerar hur balansochutveckling.se behandlar och skyddar dina personuppgifter, alltså den information som vi samlar in när du besöker hemsidan.

Vi gör vårt bästa för att din integritet ska vara säker och att inga uppgifter hamnar på avvägar. I det fall vi ber dig om uppgifter som rör dig personligen eller som gör att du kan identifieras som fysisk person frågar vi först. Du kan också vara säker på att vi inte använder uppgifter till annat ett det uttalade syftet och vi lämnar aldrig under några omständigheter ut uppgifter om dig till tredje part utan din uttryckliga tillåtelse.

Balansochutveckling.se kan av olika skäl komma att ändra eller uppdatera hela eller delar av denna policy, exempelvis vid uppdateringar av webbsidan men även vid andra tillfällen när vi anser att anledning att göra så föreligger. Av den anledning bör du som besöker webbplatsen vid jämna mellan rum läsa igenom policyn för att säkerställa att du känner dig bekväm med vår användning av personuppgifter även efter eventuella ändringar eller uppdateringar.

Vi samlar in följande information:

namn och befattning
kontaktinformation inklusive e-postadress
demografisk information såsom postnummer, preferenser och intressen
annan information som är relevant för ge dig en bättre service,

Vi är fast beslutna att se till att din information är säker och att du ska känna dig trygg när du använder webbsidan eller kontaktar oss. För att förhindra att obehöriga får tillgång till dina uppgifter använder vi lämpliga fysiska och digitala säkerhetsåtgärder.

Hur vi använder cookies
En cookie är en liten fil som ber om tillstånd att placeras på din dators hårddisk. När du tillåter att filen laddas ner på din dator aktiveras den och hjälper sidan till att analysera webbtrafik eller låter dig veta när du besöker en viss webbplats.

Vi använder även cookies för att identifiera vilka sidor som används. Detta är ett viktigt verktyg för att analysera data om trafiken och hjälpa oss förbättra vår webbplats så att den bättre stämmer överens med kunder och besökares behov. Vi använder endast den informationen som behövs för varje givet ändamål och sparar aldrig informationen längre än nödvändigt. Irrelevant eller obsolet information raderas löpande.

Du kan välja att acceptera eller neka att cookies laddas ner på din dator. Numer accepterar de flesta webbläsare nedladdning av cookies automatiskt , men du kan alltid välja att ställa in webbläsaren så att cookies inte laddas ner om du så önskar. Tänk då på att de kan medföra att sidan inte fungerar optimalt eller att du inte får tillgång till altl material.

Länkar till andra webbplatser
Webbsidan balansochutveckling.se innehåller och publicerar löpande länkar till andra webbplatser som vi av olika skäl finner intressant och relevanta. När du klickar på en länk till en extern webbsidan bör vara medveten om att vi inte har någon kontroll över och heller inte tar något ansvar för hur dessa webbsidor använder uppgifter. Denna policy omfattar endast webbplatsen balansochutveckling.se och dess undersidor och frånsäger oss allt ansvar för sådant som kan ske då du använder externa webbsidor (även sådana vi länkat eller rekommenderat).